Anders Björck AB

Företagare, rådgivare & investerare

FIN DAG - Företagande, Integration, Nätverkande

www.findag.se

Linköping: Den första FIN DAG gick av stapeln i maj 2019 i Agorahuset Skäggetorp. Utställare, seminarium, föreläsare och besökare bidrog till att det blev en dag med en massa gränslösa möten. Under hela dagen fanns närmare 500 personer på plats och det blev en synnerligen fin dag.

Se mer info

Norrköping: den andra FIN DAG arrangerades i nov 2019 i Klockaretorpet Norrköping. Med 8 st. föreläsningar & seminarium och ca 20-talet utställare och nästan 500 personer så blev det en dag med gränslösa möten och nya matchningar.

Se mer info

På grund av rådande pandemi, har vi inte kunnat genomföra arrangemanget sedan hösten -19, men nu satsar vi på en digital FIN DAG

Nästa FIN DAG, Digital mässa/mötesplats 27 april

Se länkar, artiklar, press: Corren  Affärsliv  Svenskt Näringsliv  Företagarna  Lp-Posten

Nominering till Årets Linköpingshjärta

En FIN DAG är ett regionalt arrangemang inom näringsliv och en lokal mötesplats för att snabba på integrationen och förbättra kommunikationen mellan nyanlända personer. Vi vill skapa en attraktiv lättillgänglig mötesplats ”ute i verkligheten” i syfte att underlätta för organisationer och företag och att nå målgruppen nyanlända.

Målsättningen är att skapa fler företag och arbetstillfällen i Östergötland, och ge nödvändiga kunskaper och information framförallt till personer som står utanför arbetsmarknaden. Samt skapa ett forum för personer som behöver inkluderas  & integreras och där igenom en bättre framtida möjlighet till arbete och egen försörjning.

https://www.findag.se/