Anders Björck AB

Företagare, rådgivare & investerare

Rådgivare

Anders är Diplomerad rådgivare inom Nyföretagarcentrum Linköping och verkar även som mentor inom Nyföretagarcentrums mentorskapsprogram.
Han jobbar som inhyrd konsult och ger rådgivning inom olika branscher till både nya och etablerade företagare. Kontakta gärna NyföretagarCentrum Linköping för att komma i kontakt med Anders.

https://www.nyforetagarcentrum.se/linkoping/