Anders Björck AB

Företagare, rådgivare & investerare

GDPR

Anders Björck AB har antagit en policy gällande dataskyddsförordningen GDPR, som ersätter nuvarande personuppgiftslagen med en version som är bättre anpassad efter vårt digitala samhälle. Det innebär att man som privatperson har fler rättigheter och möjlighet till bättre kontroll av de personuppgifter som man lämnar ut.

Ägaren Anders Björck känner väl till vilka regler som gäller när vi använder personuppgifter i företaget. Vi äger inte våra kunders uppgifter, och vi har som mål att samla in mindre information och den informationen som vi lagrar, den finns givetvis tillgänglig.

Anders Björck AB jobbar idag enbart mot företagskunder, s.k. B2B. Vi har uppgifter om våra kunder som vi använder i vår registerförteckning. Vi kommer hela tiden uppdatera vår registerförteckning och för den som inte längre vill vara med i vårt register, är det bara att kontakta oss så verkställer vi omgående.

Vi kan ge den registrerade tillgång till sina uppgifter när denne som helst ber om det och den registrerade har rätt att justera och rätta till personuppgifter och Anders Björck ser till att i så fall justera och ändra ofullständiga uppgifter.

De personuppgifter som behandlas vid samtycke, offert, avtal, kundmöten och beställning är: Förnamn, efternamn, företagsnamn, företagsadress, fakturaadress, leveransadress, telefonnummer, e-post, organisationsnummer och personnummer för kunder med enskild firma

Anders Björck tänker inte lämna ut några personuppgifter till någon annan utomstående och inte till någon utanför EU. Alla våra uppgifter är således lagrade i Sverige

I våra kontaktformulär på webben undviker vi fritextfält. Så inga onödiga uppgifter skrivs in.

Säger en kund nej till ev. marknadsföring från oss så respekterar vi kundens önskan omedelbart.

Anders Björck skickar aldrig känsliga personuppgifter via e-post, till exempel uppgifter om någons hälsa, religiösa åskådning eller politiska åsikter. Vi spara aldrig mejl med personuppgifter, för att det bara kan vara bra att ha, och jobbar vidare för att radera mejl inom rimlig tid

Vårt CRM – system kommer från extern part som heter Lime Easy som uppfyller GDPR:s riktlinjer och som reglerar hur datasäkerheten skall behandlas och vilka krav som måste uppfyllas.

Vidare så använder Anders Björck antivirusprogram och datorer med uppdaterade program allt för att hålla hög säkerhet inom företaget. Och våra företagsuppgifter säkerhetskopieras kontinuerligt.

Kontaktuppgifter:

Anders Björck AB 556619-8965, Klostergatan 52C, 582 23 Linköping

Mejl info@andersbjorck.se, Telefon 013-10 09 10